MENU (C) (6)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Songtext」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung


Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Warum drehte sich mein Kopf, als wir uns zum ersten Mal trafen?
Oh mein du. Welchen Zauber hast du geworfen, um mich in dich zu verlieben?


Bae, Bae, Bae, Bae. Ich sagte von Anfang an, Baby, kannst du bleiben?
Ich werde morgen das Datum sehen. Wann ist der Hochzeitstag, an dem mein Haus so voller Kinder ist?

[Refrain]
Wenn ein Satz mich glücklich machen kann (ih, ih)
Ich werde den ganzen Tag reden, ohne anzuhalten, um dich zum Lachen zu bringen (Nanana)
Wenn ich das mache, werde ich dann heiß aussehen? (Go-Go-Crazy!)
Bringen Sie es sofort ins Krankenhaus, bringen Sie es richtig ins Krankenhaus
Bringen Sie es direkt zu Ihrem Haus, um zu lieben!

[Pre-Chorus]
Sobald ich dich traf, war
Ich weiß, ich sehe Liebe
Liebe, Liebe, Liebe, Trauer, Trauer


Trauer, Liebe, Trauer, Trauer, Trauer
Sobald ich dich traf, war
Ich weiß, ich sehe Liebe
Liebe liebt nicht, berechnet, berechnet, berechnet
Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich

[Chor]
Ja ja
Was denkst du, was denkst du jetzt?
Ja ja
Was denkst du, was denkst du jetzt?

[Vers 2]
Wohin du gehst, kommst du


Wohin du gehst, kommst du
Ich weiß nicht wo (wohin ich gehen soll)
Zu wissen, wie man liebt, ist schwierig
Es ist schwer, nicht zu lieben
Ich weiß nicht wie (weiß wie)
Heute durchdringen ultraviolette Strahlen in den Nachthimmel
Du bist wie ein seltener Lichtstrahl, der mein Herz durchbohrt (huh-ah, ooh)
Ja, das, ich bin tot
Ja, hey, er ist tot

[Refrain]
Wenn ein Satz mich glücklich machen kann (ih, ih)
Ein weiterer Satz könnte mich traurig machen (Nanana)
Wenn ich das mache, werde ich dann heiß aussehen? (Go-Go-Crazy!)


Bringen Sie es sofort ins Krankenhaus, bringen Sie es richtig ins Krankenhaus
Bringen Sie es direkt zu Ihrem Haus, um zu lieben!

[Pre-Chorus]
Sobald ich dich traf, war
Ich weiß, ich sehe Liebe
Liebe, Liebe, Liebe, Trauer, Trauer
Trauer, Liebe, Trauer, Trauer, Trauer
Sobald ich dich traf, war
Ich weiß, ich sehe Liebe
Liebe liebt nicht, berechnet, berechnet, berechnet
Verliebe mich, verliebe mich, braun, braun, Liebe

[Chor]


Ja ja
Was denkst du, was denkst du jetzt?
Ja ja
Was denkst du, was denkst du jetzt?

[Outro]
Sobald ich dich traf, war
Ich weiß, ich sehe LiebeLyrics by Sanderlei

#sanderlei