MENU (C)

HAZE - 5 Seconds of Summer 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

I put on a suit, I put on a tie
And if I'm with you, I'll never die
That was a moment in time that comes from farthest away
And when I open my eyes, I hope to see your face

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


HAZE - 5 Seconds of Summer 「Lyrics」

I put on a suit, I put on a tie
And if I'm with you, I'll never die
That was a moment in time that comes from farthest away
And when I open my eyes, I hope to see your face

[Chorus: Calum]
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
It's a hell of a ride (Lovin' you)
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on


It's a hell of a ride (Lovin' you)
[Verse 2: Ashton, Luke]
Whеn I moved to California, when I lived with three lil' boys
Whеn I didn't even know ya, when I was givin' up
Ventura was a ghost town, the city broke my heart, heart
I watched the weeks fly by, I'm by myself and you're not there
Don't matter how long, I still care
And when you pick me up, no, I don't have to play pretend
And I am human once again

[Chorus: Calum]
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on


It's a hell of a ride (Lovin' you)
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
It's a hell of a ride (Lovin' you)

[Instrunental Break]

[Bridge: Luke & Calum]
That was a moment in time that comes from farthest away
And when I open my eyes, I hope to see your face

[Chorus: Calum, Luke]
Got me feelin' alright when the feeling's all gone


Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
It's a hell of a ride (Lovin' you)
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
(And I'm tryna hold on, it's a hell of a ride)
It's a hell of a ride (Lovin' you)


HAZE - 5 Seconds of Summer 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Naglagay ako ng isang suit, naglagay ako ng isang kurbatang
At kung kasama kita, hindi ako mamamatay
Iyon ay isang sandali sa oras na nagmumula sa pinakamalayo
At kapag binuksan ko ang aking mga mata, inaasahan kong makita ang iyong mukha


[Chorus: Calum]
Nakaramdam ako ng tama kapag nawala ang pakiramdam
Nakakaramdam ako ng pakiramdam sa bawat sandali na wala ka na
Nakakuha ng isang piraso ng iyong isip at sinusubukan kong hawakan
Ito ay isang impiyerno ng isang pagsakay (lovin 'mo)
Nakaramdam ako ng tama kapag nawala ang pakiramdam
Nakakaramdam ako ng pakiramdam sa bawat sandali na wala ka na
Nakakuha ng isang piraso ng iyong isip at sinusubukan kong hawakan
Ito ay isang impiyerno ng isang pagsakay (lovin 'mo)
[Bersikulo 2: Ashton, Luke]
Lumipat ako sa California, noong nakatira ako kasama ang tatlong lalaki na lil '
Kung hindi ko rin alam na ya, noong ako ay givin 'up
Si Ventura ay isang bayan ng multo, sinira ng lungsod ang aking puso, puso
Napanood ko ang mga linggo na lumipad, ako mismo at wala ka doon


Huwag mahalaga kung gaano katagal, nagmamalasakit pa rin ako
At kapag kinuha mo ako, hindi, hindi ko kailangang maglaro ng pagpapanggap
At ako ay muli ng tao

[Chorus: Calum]
Nakaramdam ako ng tama kapag nawala ang pakiramdam
Nakakaramdam ako ng pakiramdam sa bawat sandali na wala ka na
Nakakuha ng isang piraso ng iyong isip at sinusubukan kong hawakan
Ito ay isang impiyerno ng isang pagsakay (lovin 'mo)
Nakaramdam ako ng tama kapag nawala ang pakiramdam
Nakakaramdam ako ng pakiramdam sa bawat sandali na wala ka na
Nakakuha ng isang piraso ng iyong isip at sinusubukan kong hawakan
Ito ay isang impiyerno ng isang pagsakay (lovin 'mo)


[Instrunental break]

[Bridge: Luke & Calum]
Iyon ay isang sandali sa oras na nagmumula sa pinakamalayo
At kapag binuksan ko ang aking mga mata, inaasahan kong makita ang iyong mukha

[Chorus: Calum, Luke]
Nakaramdam ako ng tama kapag nawala ang pakiramdam
Nakakaramdam ako ng pakiramdam sa bawat sandali na wala ka na
Nakakuha ng isang piraso ng iyong isip at sinusubukan kong hawakan
Ito ay isang impiyerno ng isang pagsakay (lovin 'mo)
Nakaramdam ako ng tama kapag nawala ang pakiramdam
Nakakaramdam ako ng pakiramdam sa bawat sandali na wala ka na
Nakakuha ng isang piraso ng iyong isip at sinusubukan kong hawakan


(At sinusubukan kong hawakan, ito ay isang impiyerno ng pagsakay)
Ito ay isang impiyerno ng isang pagsakay (lovin 'mo)YouTube - TOP 50

#sanderlei