MENU (1)

Bog i Batina - Maus Maki 「Pjesma」 - Prijevod i tekst

Hej, Mause! Hej, Mause? (Bog i batina)
Sinoć do kluba kad sam svratila
Sretnem ortaka tvog tu negde na vratima
Priča mi priču, nisam dobro pratila

#BogiBatina #TikTok #sanderlei #MausMaki


Bog i Batina - Maus Maki 「Pjesma」

Hej, Mause! Hej, Mause? (Bog i batina)
Sinoć do kluba kad sam svratila
Sretnem ortaka tvog tu negde na vratima
Priča mi priču, nisam dobro pratila
Nudi se, nudi, da l' sam dobro shvatila?
Pogledi prate ga, a ja nisam pratila
Prošla sam kao grom i ne bi' se vratila
Hoće da ostanem nešto da upražnjava
Kaže da grešna sam, a on bi da kažnjava

[Pred-Refren]
Izvini, nisam te pratila
Izvini, da li sam shvatila
Ti si ovde? (Bog i batina)

[Refren]
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina, Bog i batina
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina

[Strofa 2]
Kola su poslata, firma je platila
Vila na obali, a obala tatina
Batler neće spavati, stajaće pred vratima
Ne da ga ne poštuju, čeka me satima
Za mene je spremljena med, sir i pršutaTacna je srebrna, ješćemo prstima
Kada sam ga videla, ja sam se krstila
Leopardov bade mantil, bi li se omrsila?

[Pred-Refren]
Izvini, nisam te pratila
Izvini, da li sam shvatila
Ti si ovde? (Bog i batina)

[Refren]
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina, Bog i batina
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina, Bog i batina[Završetak]
Bog i batina
Princeza tatina
Bog i batina (Ha-ha-ha-ha)


Bog i Batina - Maus Maki 「Pjesma」 - Prijevod i tekst


Hej, miš! Hej, miš? (Bog i klub)
Sinoć u klub kad sam se zaustavio
Upoznajem vašeg prijatelja negdje na vratima
Priča mi priču, nisam dobro slijedio
Nudi se, nudi se, jesam li ispravno razumio?
Oči ga slijede, ali nisam
Prošao sam poput munje i ne bih se vratio
Želi da ostanem za nešto učiniti


Kaže da sam grešan i da me želi kazniti

[Predhorus]
Oprostite, nisam te slijedio
Oprostite, jesam li razumio
Ti ovdje? (Bog i klub)

[Zbor]
Bog i klub, Bog i klub
Tatina princeza, Bog i klub
Bog i klub, Bog i klub
Tatina princeza

[Stanza 2]


Automobil je poslan, tvrtka je platila
Vila na obali, a obala je tata
Butler neće spavati, stajat će na vratima
Nije da ga ne poštuju, čekao me satima
Med, sir i proteutto bili su pripremljeni za mene
Ladica je srebrna, jesti ćemo prstima
Kad sam ga vidio, kršten sam
Leopard BathRobe, biste li se umorili od toga?

[Predhorus]
Oprostite, nisam te slijedio
Oprostite, jesam li razumio
Ti ovdje? (Bog i klub)


[Zbor]
Bog i klub, Bog i klub
Tatina princeza, Bog i klub
Bog i klub, Bog i klub
Tatina princeza, Bog i klub

[Kraj]
Bog i klub
Tatina princeza
Bog i klub (ha-ha-ha-ha)