MENU (X)

Hoàng Thuỳ Linh - See Tình - 中文翻译 by Sanderlei (歌词 Lyrics)

Uầy, uầy, uây, uây! Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à! Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae! Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày! Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

by Sanderlei Silveira - 09/04/2023 - TH

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Hoàng Thuỳ Linh - See Tình (歌词 Lyrics)

Uầy, uầy, uây, uây! Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à! Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae! Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày! Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]


Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


Hoàng Thuỳ Linh - See Tình - 中文翻译 by Sanderlei (歌词 Lyrics)


哇,哇,哇,哇,哇!当我们第一次见面时我的头为什么转身
嗨,老兄!您施放了什么咒语是为了让我爱上您?


bae,bae,bae,bae!我从一开始说,宝贝,你能留下吗?
明天去看一天!我的房子里到处都是孩子的婚礼当天什么时候?

[避免]
如果一句话可以让我开心(IH,IH)
会整天说话而不会停止让您发笑(Nanana)
如果我这样做,我会看起来很热吗? (疯狂!)
立即将其带到医院,将其直接带到医院
把它正确带到你的房子里!

[前核]
我遇见你的那一刻
我知道我看到了爱
爱,爱,爱,哀悼,哀悼


哀悼,爱,哀悼,哀悼,哀悼
我遇见你的那一刻
我知道我看到了爱
爱不喜欢,计算,计算,计算
我爱你,我爱你,我爱你,我爱你

[合唱]
是啊是啊
您如何看待,您现在怎么看?
是啊是啊
您如何看待,您现在怎么看?

[第2节]
无论你走到哪里,


无论你走到哪里,
我不知道哪里(去哪里)
知道如何爱是困难的
很难不爱
我不知道如何(知道)
今天的紫外线穿透了夜空
你就像罕见的光线刺穿我的心(嗯,哦)
是的,那,我死了
是的,嘿,他死了

[避免]
如果一句话可以让我开心(IH,IH)
说再句子可能会让我难过(纳纳娜)
如果我这样做,我会看起来很热吗? (疯狂!)


立即将其带到医院,将其直接带到医院
把它正确带到你的房子里!

[前核]
我遇见你的那一刻
我知道我看到了爱
爱,爱,爱,哀悼,哀悼
哀悼,爱,哀悼,哀悼,哀悼
我遇见你的那一刻
我知道我看到了爱
爱不喜欢,计算,计算,计算
我爱你,我爱你,我爱你,我爱你

[合唱]


是啊是啊
您如何看待,您现在怎么看?
是啊是啊
您如何看待,您现在怎么看?

[outro]
我遇见你的那一刻
我知道我看到了爱Lyrics by Sanderlei

#sanderlei