MENU (X)

Rema - Calm Down - ການແປພາສາ ພາສາລາວ (ດົນຕີ ເນື້ອເພງ)

(Vibez) Another banger! Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown
Girl, you sweet like Fanta ooh, Fanta ooh
If I tell you, say, "I love you," no dey form yanga oh, oh yanga oh

by Sanderlei Silveira - 11/04/2023 - BIZ ∞

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Rema - Calm Down (ດົນຕີ ເນື້ອເພງ)

(Vibez) Another banger! Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown
Girl, you sweet like Fanta ooh, Fanta ooh
If I tell you, say, "I love you," no dey form yanga oh, oh yanga oh
No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah
You got me like, "woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah"
Shawty come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mhmm

[Verse 1]
I see this fine girl for my party she wear yellow
Every other girl they dey do too much but this girl mellow


Naim I dey find situation I go use take tell am hello
Finally I find way to talk to the girl but she no wan follow
Who you come dey form for? (Mhmm)
Why you no wan' conform? (Mhmm)
Then I start to feel her brown bum, warm (Mhmm)
But she dey gimme small, small woah
I know say she sabi pass that one, one (Mhmm)
But she feeling insecure woah
Cause her friends go dey gum her like chewing gum (Mhmm)
Go dey gum her like chewing gum, woah, woah, ooh

[Chorus]
Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown


Girl, you sweet like Fanta ooh, Fanta ooh
If I tell you, say, "I love you," no dey form yanga oh, oh yanga oh
No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah
You got me like, "woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah"
Shawty come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mhmm

[Verse 2]
As I reach my house I say make I rest small (Make a rest small)
As me I wake up na she dey my mind, oh-woah (Na she dey my mind, oh-woah)
Day one, day two-wo, I no fit focus (I no fit focus)
Na so me I call am, say make we link up (I say make we link up)
As I start to dey tell her how I feel, now my heart dey race


Baby girl if you leave me I no go love again
Because e get many girls wey put my heart for pain
Shebi you feel my pain? Yeah, yeah

[Chorus]
Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown
Girl, you sweet like Fanta ooh, Fanta ooh
If I tell you, say, "I love you," no dey form yanga oh, oh yanga oh
No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah
You got me like, "woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah"
Shawty come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-woah-woah-woah-woah-woah, mhmmRema - Calm Down - ການແປພາສາ ພາສາລາວ (ດົນຕີ ເນື້ອເພງ)


(vibez) banger ອື່ນ! ເດັກນ້ອຍ, ສະຫງົບລົງ, ສະຫງົບລົງ
ເດັກຍິງ, ນີ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບ lockdown, ສໍາລັບ lockdown, Oh le lockdown
ຍິງ, ເຈົ້າຫວານຄື Fanta Ooh, Fanta Ooh
ຖ້າຂ້ອຍບອກເຈົ້າ, ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ," ບໍ່ມີ Dey Forma Yanga ໂອ້, ໂອ້ຍ yanga ໂອ້ຍ
ບໍ່ມີບອກຂ້ອຍບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, woah, woah, woah, woah, woah
ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ
ເດັກນ້ອຍ, ມາ gimme ຂອງທ່ານ lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-loah-woah-woah-woah-woah
You got me like, "woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah"
shawty ມາ gimme ຂອງທ່ານ lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-loah-woah-woah-woah, mhmm

[ຂໍ້ທີ 1]
ຂ້ອຍເຫັນເດັກຍິງທີ່ດີສໍາລັບງານລ້ຽງຂອງຂ້ອຍທີ່ນາງນຸ່ງສີເຫຼືອງ
ເດັກຍິງຄົນອື່ນໆທີ່ພວກເຂົາ dey ເຮັດຫຼາຍເກີນໄປແຕ່ເດັກຍິງຄົນນີ້ mellow


Naim ຂ້ອຍ Dey ຊອກຫາສະຖານະການທີ່ຂ້ອຍໄປນໍາໃຊ້ທີ່ຈະບອກວ່າເປັນສະບາຍດີ
ສຸດທ້າຍຂ້ອຍຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເວົ້າກັບເດັກຍິງແຕ່ນາງບໍ່ມີ
ຜູ້ທີ່ທ່ານມາແບບຟອມ dey ສໍາລັບ? (mhmm)
ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ມີ 'ສອດຄ່ອງ? (mhmm)
ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າ bum ສີນ້ໍາຕານ, ອົບອຸ່ນ (mhmm)
ແຕ່ນາງ dey dey gimme ຂະຫນາດນ້ອຍ, woah ຂະຫນາດນ້ອຍ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່ານາງ Sabi ຜ່ານວ່າຫນຶ່ງ, ຫນຶ່ງ (mhmm)
ແຕ່ນາງຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ weah
ເຮັດໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຂອງນາງເສີຍຫາຍໄປກັບນາງຄືກັບແກ້ມແກ້ມ
Go gum dey ຂອງນາງຄື chewing gum, weah, woah, ooh

[chorior]
ເດັກນ້ອຍ, ສະຫງົບລົງ, ສະຫງົບລົງ
ເດັກຍິງ, ນີ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບ lockdown, ສໍາລັບ lockdown, Oh le lockdown


ຍິງ, ເຈົ້າຫວານຄື Fanta Ooh, Fanta Ooh
ຖ້າຂ້ອຍບອກເຈົ້າ, ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ," ບໍ່ມີ Dey Forma Yanga ໂອ້, ໂອ້ຍ yanga ໂອ້ຍ
ບໍ່ມີບອກຂ້ອຍບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, woah, woah, woah, woah, woah
ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ
ເດັກນ້ອຍ, ມາ gimme ຂອງທ່ານ lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-loah-woah-woah-woah-woah
You got me like, "woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah"
shawty ມາ gimme ຂອງທ່ານ lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-loah-woah-woah-woah, mhmm

[ຂໍ້ທີ 2]
ດັ່ງທີ່ຂ້ອຍໄປຮອດເຮືອນຂ້ອຍເວົ້າວ່າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍພັກຜ່ອນຂະຫນາດນ້ອຍ (ເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງ)
ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຕື່ນນອນ
ມື້ຫນຶ່ງ, ມື້ສອງ - Wo, ຂ້ອຍບໍ່ມີຈຸດສຸມທີ່ເຫມາະສົມ (ຂ້ອຍບໍ່ມີຈຸດສຸມທີ່ເຫມາະສົມ)
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ, ເວົ້າວ່າເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງ (ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງ)
ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະບອກໃຫ້ນາງຮູ້ວ່າຂ້ອຍຮູ້ສຶກແນວໃດ, ດຽວນີ້ຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍເຊື້ອຊາດຂອງຂ້ອຍ


ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງຖ້າເຈົ້າອອກຈາກຂ້ອຍຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຮັກອີກຕໍ່ໄປ
ເພາະວ່າ e ໄດ້ຮັບເດັກຍິງຫຼາຍຄົນ wey ເອົາໃຈໃສ່ຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍສໍາລັບຄວາມເຈັບປວດ
Shebi ເຈົ້າຮູ້ສຶກເຈັບປວດຂອງຂ້ອຍບໍ? ແລ້ວ, ແລ້ວ

[chorior]
ເດັກນ້ອຍ, ສະຫງົບລົງ, ສະຫງົບລົງ
ເດັກຍິງ, ນີ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບ lockdown, ສໍາລັບ lockdown, Oh le lockdown
ຍິງ, ເຈົ້າຫວານຄື Fanta Ooh, Fanta Ooh
ຖ້າຂ້ອຍບອກເຈົ້າ, ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ," ບໍ່ມີ Dey Forma Yanga ໂອ້, ໂອ້ຍ yanga ໂອ້ຍ
ບໍ່ມີບອກຂ້ອຍບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, ບໍ່, woah, woah, woah, woah, woah
ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ, ໂອ້ຍ
ເດັກນ້ອຍ, ມາ gimme ຂອງທ່ານ lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-loah-woah-woah-woah-woah
You got me like, "woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah"
shawty ມາ gimme ຂອງທ່ານ lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-loah-woah-woah-woah, mhmm
Lyrics by Sanderlei

#sanderlei