MENU (2)

Lose Yourself - Slovenský preklad - Eminem 「TEXT」

Look, if you had one shot or one opportunityTo seize everything you ever wanted in one momentWould you capture it, or just let it slip? Yo

[Verse 1]
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavyThere's vomit on his sweater already, mom's spaghetti


Lose Yourself 「TEXT」 - Eminem

Look, if you had one shot or one opportunityTo seize everything you ever wanted in one momentWould you capture it, or just let it slip? Yo

[Verse 1]
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavyThere's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
He's nervous, but on the surface he looks calm and readyTo drop bombs, but he keeps on forgettingWhat he wrote down, the whole crowd goes so loudHe opens his mouth, but the words won't come outHe's choking, how? Everybody's joking nowThe clock's run out, time's up, over—blaow!
Snap back to reality, ope there goes gravity, ope
There goes Rabbit, he choked, he's so mad but he won'tGive up that easy, no, he won't have it, he knowsHis whole back's to these ropes, it don't matter, he's dope
He knows that but he's broke, he's so stagnant, he knows
When he goes back to this mobile home, that's when it's
Back to the lab again yo, this old rap shit, he
Better go capture this moment and hope it don't pass him, and

[Chorus]


You better lose yourself in the musicThe moment, you own it, you better never let it go (Go!)You only get one shot, do not miss your chance to blowThis opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the musicThe moment, you own it, you better never let it go (Go!)You only get one shot, do not miss your chance to blowThis opportunity comes once in a lifetime, yoYou better…

[Verse 2]
His soul's escaping through this hole that is gaping
This world is mine for the taking, make me kingAs we move toward a New World Order
A normal life is boring; but superstardom'sClose to post-mortem, it only grows harder
Homie grows hotter, he blows, it's all over
These hoes is all on him, coast-to-coast showsHe's known as the Globetrotter, lonely roads
God only knows, he's grown farther from home, he's no fatherHe goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose, 'cause here goes the cold waterThese hoes don't want him no mo', he's cold product
They moved on to the next schmoe who flowsHe nose-dove and sold nada, and so the soap operaIs told, it unfolds, I suppose it's old, partner
But the beat goes on: da-da-dom, da-dom, dah-dah, dah-dah


[Chorus]
You better lose yourself in the musicThe moment, you own it, you better never let it go (Go!)You only get one shot, do not miss your chance to blowThis opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the musicThe moment, you own it, you better never let it go (Go!)You only get one shot, do not miss your chance to blowThis opportunity comes once in a lifetime, yoYou better…

[Verse 3]
No more games, I'ma change what you call rageTear this motherfuckin' roof off like two dogs cagedI was playin' in the beginning, the mood all changed
I've been chewed up and spit out and booed off stageBut I kept rhymin' and stepped right in the next cypher
Best believe somebody's payin' the Pied Piper
All the pain inside amplified by theFact that I can't get by with my nine-to-
Five and I can't provide the right type of life for my family
Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapersAnd there's no movie, there's no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard, and it's gettin' even harderTryna feed and water my seed, plus teeter-totterCaught up between bein' a father and a prima donna
Baby mama drama, screamin' on her, too much for me to wanna
Stay in one spot, another day of monotony's


Gotten me to the point I'm like a snail, I've got
To formulate a plot or end up in jail or shot
Success is my only motherfuckin' option—failure's not
Mom, I love you, but this trailer's got
To go; I cannot grow old in Salem's Lot
So here I go, it's my shot: feet, fail me notThis may be the only opportunity that I got

[Chorus]
You better lose yourself in the musicThe moment, you own it, you better never let it go (Go!)You only get one shot, do not miss your chance to blowThis opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the musicThe moment, you own it, you better never let it go (Go!)You only get one shot, do not miss your chance to blowThis opportunity comes once in a lifetime, yoYou better…

[Outro]
You can do anything you set your mind to, man


Lose Yourself - Slovenský preklad - Eminem 「TEXT」Pozrite sa, ak ste mali jeden výstrel alebo jednu príležitosť zabaviť všetko, čo ste kedy chceli, kedy ste kedy chceli, aby ste to zachytili, alebo nechali to skĺznuť? Trať

[Verš 1]
Jeho dlane sú spotené, kolená slabí, zbrane sú ťažké zvracanie na jeho sveter už, mama špagety
Je nervózny, ale na povrchu vyzerá pokojne a Readyto Drop Bombs, ale on drží na zabudnutí, keď napísal, celý dav idú, takže Loudhe otvára ústa, ale slová sa neprichádzajú outhe's Chuking, ako? Každý to žartovanie teraz hodiny, čas je hore, cez-blaho!
Snap Späť na realitu, Ope tam ide gravitácia, op
Tam ide králik, udusil, on je tak šialený, ale on nemudol, že to jednoducho, nie, on to nebude mať, vie, že je to celé chrbát k týmto lanám, nezáleží na tom, že je DOPE
Vie, že to však zlomil, je tak stagnujúci, vie
Keď sa vráti do tohto mobilného domu, to je, keď je to
Späť do laboratória znova, tento starý rap hovno, on
Lepšie ísť zachytiť tento okamih a dúfam, že ho neprejde, a

[Chorus]
Radšej stratiť sa v hudobne moment, vlastníte ho, radšej nikdy nenecháte ísť (ísť!) Len si jeden výstrel, nenechajte si ujsť svoju šancu na flchis príležitosť príde raz za život, yo


Radšej stratíte sa v hudbe, moment, vlastníte ho, radšej nikdy nenechaj to ísť (ísť!) Dostanete len jeden výstrel, nenechajte si ujsť svoju šancu fúkať príležitosť príde raz v živote, yoyou lepšie ...

[Verš 2]
Jeho duša uniká cez túto dieru, ktorá je zejí
Tento svet je moja pre berie, aby som sa pohyboval smerom k novému svetovému poriadku
Normálny život je nudný; ale superstardom'sclose na post-mortem, len rastie tvrdšie
Homie rastie teplejšie, fúka, je to všetko
Tieto motyky sú na neho, pobrežie-to-coast showshe známeho ako globetrotter, osamelé cesty
Boh vie len, že je pestovaný od domova, že nie je vtec domov a sotva pozná svoju vlastnú dcéru
Ale držať nos, 'Pretože ide o studené vodné motyky Nechcem, aby ho nie je mo', je studený produkt
Presťahovali sa k ďalšiemu Schmoe, ktorí Flowshhe Nose-Dove a predával Nada, a tak povedal mydlo operais, to sa rozvíja, predpokladám, že je to starý, partner
Ale rytmus pokračuje: Da-Da-Dom, Da-Dom, Dah-Dah, DAH-DAH

[Chorus]


Radšej stratiť sa v hudobne moment, vlastníte ho, radšej nikdy nenecháte ísť (ísť!) Len si jeden výstrel, nenechajte si ujsť svoju šancu na flchis príležitosť príde raz za život, yo
Radšej stratíte sa v hudbe, moment, vlastníte ho, radšej nikdy nenechaj to ísť (ísť!) Dostanete len jeden výstrel, nenechajte si ujsť svoju šancu fúkať príležitosť príde raz v živote, yoyou lepšie ...

[Verš 3]
Žiadne ďalšie hry, Zmeňte to, čo nazývate RagueRom Táto strecha Motherfuccin's Off Rovnako ako dvaja psi Cutedi hrali na začiatku, nálada sa zmenila
Bol som žuval a vypuchol som a vyskočil z evidencie, som si udržal rým a vstúpil do ďalšieho Cypher
Najlepšie veriť niekoho, kto je payin 'Pied Piper
Všetka bolesť vo vnútri amplifikovaná thefact, ktorú nemôžem dostať s mojím deviatimi
Päť a nemôžem poskytnúť správny typ života pre moju rodinu
Pretože človek, tieto goddamn food pečiatka nekupujú diapersand neexistuje žiadny film, neexistuje žiadny mekhi fifer, toto je môj život
A tieto časy sú také ťažké a je to gettin 'ešte Hartertryna kŕmenie a voda moje semeno, plus Teeter-Tottercaught medzi Bein' Otcom a Prima Donna
Baby Mama Drama, Screamin 'Na ňom, príliš veľa, aby som chcel
Zostaňte na jednom mieste, ďalší deň monotónnosti
Dostal ma do tej miery, že som ako slimák, mám


Formulovať pozemok alebo skončiť vo väzení alebo výstrel
Úspech je môj jediný zlyhanie Motherfuccin '
Mama, milujem ťa, ale tento príves má
Ísť; Nemôžem starnúť v šaľore
Takže tu idem, je to moja strela: nohy, zlyhali ma Notthis môže byť jedinou príležitosťou, ktorú mám

[Chorus]
Radšej stratiť sa v hudobne moment, vlastníte ho, radšej nikdy nenecháte ísť (ísť!) Len si jeden výstrel, nenechajte si ujsť svoju šancu na flchis príležitosť príde raz za život, yo
Radšej stratíte sa v hudbe, moment, vlastníte ho, radšej nikdy nenechaj to ísť (ísť!) Dostanete len jeden výstrel, nenechajte si ujsť svoju šancu fúkať príležitosť príde raz v živote, yoyou lepšie ...

[OUTRO]
Môžete urobiť čokoľvek, čo si nastavíte svoju myseľ, muž