MENU (3)

Klijent - La Luna - Bản dịch và Lời bài hát (Bài hát)

Hej, ne daju mi da te volim
A bez tebe su dani gorki kô mentoli
Ne daju mi da te čuvam
Kažu nije moje da ti pružim ljubav


Klijent - La Luna (Bài hát)

Hej, ne daju mi da te volim
A bez tebe su dani gorki kô mentoli
Ne daju mi da te čuvam
Kažu nije moje da ti pružim ljubav
Ne daju mi da se javim
A ne znaju da samo hoću da te branim
Ne daju mi da te bodrim
Lažu da sam kiša pod nebom modrim

[Pred-Refren]
Ja sam tu samo da bi bila dobra, ništa više, ey
Ja sam cool sa svim samo dok ti pobjede mi nižeš
Imaš dug kod zvijezda, ne daj da ti mila iko to uzme


Kad te vidim hoću samo osmijeh, nikad suze

[Refren]
Oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, suviše si mlada za moj put
Oh La Luna, oh La Luna, srešćemo se kada završi se krug
Oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, suviše si mlada za moj put
Oh La Luna, oh La Luna, srešćemo se kada završi se krug

[Strofa 2]
Ne daju mi da te ne dam


A dao bi ti ovo moje srce iz njedra
Ne daju da budeš neko
Kažu nije moje da te činim sretnom
Ne daju mi da te tražim
A ne znaju da ja sam na tvojoj straži
Ne daju da sklonim tugu
Prazna ulica je, samo psi na uglu

[Pred-Refren]
Ja sam tu samo da bi bila dobra, ništa više, ey
Ja sam cool sa svim samo dok ti pobjede mi nižeš
Imaš dug kod zvijezda, ne daj da ti mila iko to uzme
Kad te vidim hoću samo osmijeh, nikad suze


[Refren]
Oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, suviše si mlada za moj put
Oh La Luna, oh La Luna, srešćemo se kada završi se krug
Oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, hej
Oh La Luna, oh La Luna, suviše si mlada za moj put
Oh La Luna, oh La Luna, srešćemo se kada završi se krug


Klijent - La Luna - Bản dịch và Lời bài hát (Bài hát)


Này, họ đừng để tôi yêu bạn
Và không có bạn, những ngày cay đắng như tinh dầu bạc hà
Họ sẽ không để tôi chăm sóc bạn
Họ nói rằng đó không phải là của tôi để cho bạn tình yêu


Họ sẽ không để tôi trả lời
Và họ không biết tôi chỉ muốn bảo vệ bạn
Họ không để tôi cổ vũ bạn
Họ nói dối rằng trời đang mưa dưới bầu trời xanh

[Tiền điệp khúc]
Tôi chỉ ở đây để được tốt, không có gì hơn, mắt
Tôi rất tuyệt với tất cả mọi thứ chỉ là bạn thắng cho tôi
Bạn có một khoản nợ cho các ngôi sao, đừng để bất cứ ai lấy nó từ bạn, em yêu
Khi tôi nhìn thấy bạn, tôi chỉ muốn một nụ cười, không bao giờ rơi nước mắt

[Ngưng]
Oh la luna, hey
Oh la Luna, Oh La Luna, hey


Oh la luna, oh la luna, bạn còn quá trẻ cho hành trình của tôi
Oh La Luna, OH La Luna, chúng ta sẽ gặp nhau khi vòng kết thúc
Oh la luna, hey
Oh la Luna, Oh La Luna, hey
Oh la luna, oh la luna, bạn còn quá trẻ cho hành trình của tôi
Oh La Luna, OH La Luna, chúng ta sẽ gặp nhau khi vòng kết thúc

[Câu 2]
Họ sẽ không để tôi không cho bạn đi
Và tôi sẽ cho bạn trái tim của tôi từ bosom
Họ không để bạn là một người
Họ nói rằng đó không phải là của tôi để làm cho bạn hạnh phúc
Họ sẽ không để tôi tìm kiếm bạn
Và họ không biết tôi đang cảnh giác


Họ không để tôi bỏ đi nỗi buồn
Đó là một con đường trống rỗng, chỉ cần những con chó ở góc

[Tiền điệp khúc]
Tôi chỉ ở đây để được tốt, không có gì hơn, mắt
Tôi rất tuyệt với tất cả mọi thứ chỉ là bạn thắng cho tôi
Bạn có một khoản nợ cho các ngôi sao, đừng để ai lấy nó từ bạn
Khi tôi nhìn thấy bạn, tôi chỉ muốn một nụ cười, không bao giờ rơi nước mắt

[Ngưng]
Oh la luna, hey
Oh la Luna, Oh La Luna, hey
Oh la luna, oh la luna, bạn còn quá trẻ cho hành trình của tôi
Oh La Luna, OH La Luna, chúng ta sẽ gặp nhau khi vòng kết thúc


Oh la luna, hey
Oh la Luna, Oh La Luna, hey
Oh la luna, oh la luna, bạn còn quá trẻ cho hành trình của tôi
Oh La Luna, OH La Luna, chúng ta sẽ gặp nhau khi vòng kết thúc