MENU (1)

Ben Zucker - Wie konnte das passieren?! - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Ich bin alleine und sing' deinen Lieblingssong
Den ich eigentlich gar nicht mag
Doch du fehlst mir jeden Tag
Wo bist du?


Ben Zucker - Wie konnte das passieren?! (Lời bài hát)

Ich bin alleine und sing' deinen Lieblingssong
Den ich eigentlich gar nicht mag
Doch du fehlst mir jeden Tag
Wo bist du?
Sag mir, kommst du irgendwann mal wieder heim?
Steh' in der Küche und ruf' deinen Nam'n
Auch wenn seit Wochen keine Antwort kam
Du fehlst mir

[Pre-Refrain]
Ich lieb' dich heut nicht weniger
Als gestern


[Refrain]
Sag mir, wie konnte das passier'n
Dass wir uns je verlier'n?
Mit dir war's, als gäb es keine Zeit
Mit dir war alles für die Ewigkeit
Kann jemand kurz die Zeit einfrier'n?
Wie soll ich das je kapier'n?
Ich dachte wir sind, was man Liebe nennt
Ein Feuer, das für alle Zeiten brennt

[Strophe 2]
Ich lass' den Fernseher an, es läuft nur Trash-TV
Doch mit dir im Arm war das okay
Die kleine Couch war unsre ganze Welt


Wo bist du?
Wer lacht jetzt, wenn ich mal 'nen schlechten Witz erzähl'?
Du hast meine Sorgen aufgeteilt
Hast meine Tränen mitgeweint
Du fehlst mir

[Pre-Refrain]
Ich lieb' dich heut nicht weniger
Als gestern

[Refrain]
Sag mir, wie konnte das passier'n
Dass wir uns je verlier'n?
Mit dir war's, als gäb es keine Zeit


Mit dir war alles für die Ewigkeit
Kann jemand kurz die Zeit einfrier'n?
Wie soll ich das je kapier'n?
Ich dachte wir sind, was man Liebe nennt
Ein Feuer, das für alle Zeiten brennt

[Bridge]
Oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh

[Refrain]
Kann jemand kurz die Zeit einfrier'n?
Wie soll ich das je kapier'n?
Ich dachte wir sind, was man Liebe nennt


Ein Feuer, das für alle Zeiten brennt


Ben Zucker - Wie konnte das passieren?! - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Tôi cô đơn và hát bài hát yêu thích của bạn
Tôi không thực sự thích nó ở tất cả
Nhưng tôi nhớ em mỗi ngày
Bạn ở đâu?
Nói với tôi, đôi khi bạn đang về nhà?
Đứng trong bếp và gọi tên bạn
Ngay cả khi không có câu trả lời trong nhiều tuần
Bạn đang nhớ tôi

[CHORUS PRE]
Tôi yêu bạn không ít hơn ngày hôm nay
Khi ngày hôm qua[Ngưng]
Cho tôi biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra
Rằng chúng ta đã bao giờ mất nhau?
Với bạn nó giống như không có thời gian
Với bạn mọi thứ là mãi mãi
Ai đó có thể đóng băng thời gian một lúc không?
Làm thế nào tôi có thể hiểu điều đó?
Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những gì họ gọi là tình yêu
Một ngọn lửa cháy bỏng mãi mãi

[Câu 2]
Tôi rời khỏi TV, chỉ có TV Trash đang bật
Nhưng với bạn trong vòng tay của tôi, nó ổn


The Little Couch là cả thế giới của chúng ta
Bạn ở đâu?
Ai cười bây giờ khi tôi nói với một trò đùa xấu?
Bạn chia lo lắng của mình
khóc của tôi
Bạn đang nhớ tôi

[CHORUS PRE]
Tôi yêu bạn không ít hơn ngày hôm nay
Khi ngày hôm qua

[Ngưng]
Cho tôi biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra
Rằng chúng ta đã bao giờ mất nhau?


Với bạn nó giống như không có thời gian
Với bạn mọi thứ là mãi mãi
Ai đó có thể đóng băng thời gian một lúc không?
Làm thế nào tôi có thể hiểu điều đó?
Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những gì họ gọi là tình yêu
Một ngọn lửa cháy bỏng mãi mãi

[Cầu]
ồ ồ ồ ồ
ồ ồ ồ ồ

[Ngưng]
Ai đó có thể đóng băng thời gian một lúc không?
Làm thế nào tôi có thể hiểu điều đó?


Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những gì họ gọi là tình yêu
Một ngọn lửa cháy bỏng mãi mãi