MENU (2)

SABATON - The Unkillable Soldier - Български превод (Текст)

Into the fire through trenches and mud
Son of Belgium and Ireland with war in his blood
Leading the charge into hostile barrage
By design, he was made for the frontline


SABATON - The Unkillable Soldier (Текст)

Into the fire through trenches and mud
Son of Belgium and Ireland with war in his blood
Leading the charge into hostile barrage
By design, he was made for the frontline

[Verse]
Studied law, with a thirst for war
Fought in Africa, wanted more
Back in Europe then straight to France
He's joining the allied advance
Through the Somme and the Devil's Wood
All the battles that he withstood
Born a soldier, enjoyed the war


He always kept coming for more

[Pre-Chorus]
Never die, shot through the eye
Never surrender however they try
How they try, shot through the eye
He'll never die

[Chorus]
At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier finds his home
Proven under fire, over trench and wire
No fear of death, he's unshakeable


[Verse]
In the battles, when he was shot
Kept on fighting, and never stopped
In Arras, Cambrai, Passchendaele
Ignoring his wounds he prevailed

[Pre-Chorus]
Save the day, he'll never stray
Facing the foes that are coming his way
Come his way, he'll never stray
Saving the day

[Chorus]
At the edge of madness, in a time of sadness


An immortal soldier finds his home
Proven under fire, over trench and wire
Forged for the war, he's unbreakable

At the edge of madness, he will show no sadness
Never broken, he'll be back for more
Proven under fire, over trench and wire
No fear of death, he's unshakeable

[Bridge]
Into the fire through trenches and mud
Son of Belgium and Ireland with war in his blood
Leading the charge into hostile barrage
By design, he was made for the frontline[Pre-Chorus]
Never die, shot through the eye
Never surrender however they try
How they try, shot through the eye
He'll never die

[Chorus]
At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier, edge of madness

At the edge of madness, in a time of sadness
An immortal soldier finds his home
Proven under fire, over trench and wire


Forged for the war, he's unbreakable

At the edge of madness, he will show no sadness
Never broken, he'll be back for more
Proven under fire, over trench and wire
No fear of death, he is forged for the war, he will always be coming for more


SABATON - The Unkillable Soldier - Български превод (Текст)


В огъня през окопите и кал
Син на Белгия и Ирландия с война в кръвта му
Води обвинението в враждебна бараж
По дизайн, той е направен за фронтовата линия

[Стих]
Проучи правото, с жажда за война


Воювах в Африка, исках повече
Тогава в Европа направо във Франция
Той се присъединява към съюзническия напредък
През соме и дяволската дървесина
Всички битки, които той не е
Роден на войник, наслаждава се на войната
Той винаги продължаваше да идва повече

[Pre-chorus]
Никога не умирай, застрелян през окото
Никога не се отказват, но те се опитват
Как се опитват, пронизани през окото
Той никога няма да умре


[Хор]
На ръба на лудостта, във време на тъга
Безсмъртен войник намира своя дом
Доказан под пожар, над окопа и тел
Няма страх от смъртта, той е непоколебим

[Стих]
В битките, когато той беше застрелян
Продължават да се борят и никога не спират
В Arras, Cambrai, Passchendaele
Пренебрегвайки раните си, които преобладаваше

[Pre-chorus]
Освен деня, той никога няма да се отклони


Изправени пред враговете, които идват по пътя си
Дойде по пътя си, той никога няма да се отклони
Спестяване на деня

[Хор]
На ръба на лудостта, във време на тъга
Безсмъртен войник намира своя дом
Доказан под пожар, над окопа и тел
Подправен за войната, той е нечуплив

На ръба на лудостта, той няма да има тъга
Никога не е счупен, той ще се върне за още
Доказан под пожар, над окопа и тел
Няма страх от смъртта, той е непоколебим[Bridge]
В огъня през окопите и кал
Син на Белгия и Ирландия с война в кръвта му
Води обвинението в враждебна бараж
По дизайн, той е направен за фронтовата линия

[Pre-chorus]
Никога не умирай, застрелян през окото
Никога не се отказват, но те се опитват
Как се опитват, пронизани през окото
Той никога няма да умре

[Хор]


На ръба на лудостта, във време на тъга
Безсмъртен войник, край на лудостта

На ръба на лудостта, във време на тъга
Безсмъртен войник намира своя дом
Доказан под пожар, над окопа и тел
Подправен за войната, той е нечуплив

На ръба на лудостта, той няма да има тъга
Никога не е счупен, той ще се върне за още
Доказан под пожар, над окопа и тел
Няма страх от смъртта, той е подправен за войната, той винаги ще идва за повече