MENU (7)

Nicki Minaj, Lil Baby - Bussin - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Yeah, my connect just now sent my wrist back
Tell these bitches, “Give my drip back”
Strawberry Ferrari, whip that
Like to look back when he h-h-h-h-hit that


Nicki Minaj, Lil Baby - Bussin (Lời bài hát)

Yeah, my connect just now sent my wrist back
Tell these bitches, “Give my drip back”
Strawberry Ferrari, whip that
Like to look back when he h-h-h-h-hit that
Ass and thighs, that's where I'm thick at
Told his ex she ain't gettin' that dick back
I call Baby, "Yo, where that stick at?"
Tell them boys come get his shit back
If they act up, we gon' fix that
My new nigga ain't with that chit chat
You know, you ain't gettin' your bitch back
Yeah, I do it, bitch, I did that
Wish a bitch would, I ain't takin' my wish back (Woo)


This cost half a ticket, plus tax
Big ol' Draco for a mishap
It say "Barbie" on my wrist tat'
I ain't at the bus stop, but my niggas bust back (Bust back)

[Chorus: Nicki Minaj]
VVS is bu-bu-bussin'
Ass so fat, it's bu-bu-bussin'
Bag so full, it's bu-bu-bussin'
Drivin' foreigns, bitches bussin' (Queen!)

[Verse 2: Lil Baby & Nicki Minaj]
You askin' no question, bad bitch
I like hustlers, [?], I got a few questions


I'm not God, I don't miss your blessings
Life's too short to be around here stressin'
Ass so fat, when she walk [?] just lift up
Nobody move but us, it's a stickup
SF90 sound like it got hiccups
No matter what, when I call, I pick up
Tell me all the business, I ain't spittin' my teacup
Go to sleep with clarity, lookin' over Mykonos
I'ma look busy, go shoppin' 'til I finish
Tell me with the Amex, I don't need a limit
Add a bit of [?] every digit, not a [?]
Yellow Lamborghini coupe, this is not a [?]

[Chorus: Nicki Minaj]


VVS is bu-bu-bussin'
Ass so fat, it's bu-bu-bussin'
Bag so full, it's bu-bu-bussin'
Drivin' foreigns, bitches bussin' (Queen!)

[Verse 3: Nicki Minaj & Lil Baby]
I'm tryin' to ball, I just copped me some hoops
Blonde on my inches, brown on the [?]
Candy apple sticky, red bag, not the fruit
Copped me them cute double C's on my boots
I'ma lil busy, go shop until I finish
(Send me with an AMEX, I don't need a limit)
Every bit of seven hundred, this is not a rental Y
Ellow Lamborghini coupe, this is not a lemon


I fuck him like a boss Dolce Gabbana scarf
Burberry, ask Siri, I don't ever take a loss
Big whips, sound like his drip
Big stick, a hundred clips
If it's givin' what it's 'posed to I might put it on his lips

[Chorus: Nicki Minaj]
VVS is bu-bu-bussin'
Ass so fat, it's bu-bu-bussin'
Bag so full, it's bu-bu-bussin'
Drivin' foreigns, bitches bussin'
VVS is bu-bu-bussin'
Ass so fat, it's bu-bu-bussin'
Bag so full, it's bu-bu-bussin'


Drivin' foreigns, bitches bussin' (Queen!)


Nicki Minaj, Lil Baby - Bussin - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Yeah, kết nối của tôi vừa gửi lại cổ tay của tôi
Nói với những con chó cái này, "Hãy cho tôi nhỏ giọt trở lại"
Dâu Ferrari, roi da đó
Muốn nhìn lại khi anh ta h-h-h-h-hit rằng
Ass và đùi, đó là nơi tôi dày
Nói với người yêu cũ, cô ấy không bị hỏng
Tôi gọi em bé, "yo, nơi đó dính vào?"
Nói với họ các chàng trai đến lấy lại shit của mình
Nếu họ hành động, chúng tôi sẽ khắc phục điều đó
Nigga mới của tôi không phải với trò chuyện chit đó
Bạn biết đấy, bạn không bị hỏng chó cái của bạn
Vâng, tôi làm điều đó, bitch, tôi đã làm điều đó


Chúc một con chó cái, tôi sẽ không lấy lại mong muốn của tôi (Woo)
Điều này có giá một nửa vé, cộng với thuế
Draco lớn ol 'cho một rủi ro
Nó nói "Barbie" trên cổ tay của tôi '
Tôi không ở trạm xe buýt, nhưng Niggas Bust Back (Bust Back)

[Điệp khúc: Nicki Minaj]
VVS là bu-bu-bussin '
Ass rất béo, đó là bu-bu-bussin '
Túi đầy đủ, đó là bu-bu-bussin '
Nước ngoài của Drivin, Bitches Bussin '(Nữ hoàng!)

[Câu 2: Lil Baby & Nicki Minaj]
Bạn hỏi không có câu hỏi, chó cái xấu


Tôi thích Hustlers, [?], Tôi có một vài câu hỏi
Tôi không phải là Chúa, tôi không bỏ lỡ phước lành của bạn
Cuộc sống quá ngắn để ở đây căng thẳng '
Ass rất béo, khi cô ấy đi bộ [?] Chỉ cần nâng lên
Không ai di chuyển nhưng chúng tôi, đó là một stickup
SF90 âm thanh như nó có nấc
Không có vấn đề gì, khi tôi gọi, tôi nhận
Hãy cho tôi biết tất cả các doanh nghiệp, tôi không spittin 'Teacup của tôi
Đi ngủ với sự rõ ràng, nhìn vào Mykonos
Tôi trông đang bận, đi shoppin '' cho đến khi tôi kết thúc
Nói với tôi với amex, tôi không cần giới hạn
Thêm một chút [?] Mỗi chữ số, không phải [?]
Coupe Lamborghini màu vàng, đây không phải là một [?]


[Điệp khúc: Nicki Minaj]
VVS là bu-bu-bussin '
Ass rất béo, đó là bu-bu-bussin '
Túi đầy đủ, đó là bu-bu-bussin '
Nước ngoài của Drivin, Bitches Bussin '(Nữ hoàng!)

[Câu 3: Nicki Minaj & Lil Baby]
Tôi đang cố gắng để bóng, tôi vừa cúp tôi một số hoops
Tóc vàng trên inch của tôi, màu nâu trên [?]
Kẹo táo dính, túi màu đỏ, không phải trái cây
CẮT cho tôi họ đôi C đôi của tôi trên đôi giày của tôi
Tôi đang bận, đi mua sắm cho đến khi tôi hoàn thành
(Gửi cho tôi với một amex, tôi không cần giới hạn)
Mỗi chút bảy trăm, đây không phải là cho thuê y


Coupe Lamborghini, đây không phải là một quả chanh
Tôi đụ anh ta như một chiếc khăn quỷ Dolce Gabbana của ông chủ
Burberry, hỏi Siri, tôi không bao giờ mất mát
Roi lớn, nghe như nhỏ giọt của mình
Cây gậy lớn, một trăm clip
Nếu đó là givin 'những gì nó được đặt ra cho tôi có thể đặt nó lên môi

[Điệp khúc: Nicki Minaj]
VVS là bu-bu-bussin '
Ass rất béo, đó là bu-bu-bussin '
Túi đầy đủ, đó là bu-bu-bussin '
Nước ngoài của Drivin, Bitches Bussin '
VVS là bu-bu-bussin '
Ass rất béo, đó là bu-bu-bussin '


Túi đầy đủ, đó là bu-bu-bussin '
Nước ngoài của Drivin, Bitches Bussin '(Nữ hoàng!)