MENU (10)

Encanto - We Don't Talk About Bruno - Magyar fordítás by Sanderlei (Szöveg)

[Chorus: Pepa]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but


Encanto - We Don't Talk About Bruno (Szöveg)

[Chorus: Pepa]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but

[Verse 1: Pepa & Félix]
It was my wedding day (It was our wedding day)
We were getting ready
And there wasn't a cloud in the sky (No clouds allowed in the sky)
Bruno walks in with a mischievous grin (Thunder)
You're telling the story or am I? (I'm sorry, mi vida, go on)
Bruno says, "It looks like rain" (Why did he tell us?)
In doing so, he floods my brain (Abuela gets the umbrellas)
Married in a hurricane (What a joyous day, but anyway)[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno (Hey)

[Verse 2: Dolores & Camilo]
Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand (Ch, ch, ch)
It's a heavy lift with a gift so humbling
Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand
Do you understand?
A seven-foot frame, rats along his back


When he calls your name, it all fades to black
Yeah, he sees your dreams and feasts on your screams (Hey)

[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
We don't talk about Bruno, no, no, no (No, no)
We don't talk about Bruno (We don't talk about Bruno)

[Verse 3: Ensemble, Townsperson 1, TP 2 & TP 3]
He told me my fish would die
The next day, dead (No, no)
He told me I'd grow a gut
And just like he said (No, no)
He said that all my hair would disappear
Now, look at my head (No, no)


Your fate is sealed when your prophecy is read

[Verse 4: Isabela, Abuela & Dolores]
He told me that the life of my dreams
Would be promised, and someday be mine
He told me that my power would grow
Like the grapes that thrive on the vine (Oye, Mariano's on his way)
He told me that the man of my dreams
Would be just out of reach, betrothed to another
It's like I hear him, now (Hey sis)
I want not a sound out of you (It's like I can hear him now)
I can hear him now

[Verse 5: Mirabel, Camilo, Abuela & Isabela]


Um, Bruno
Yeah, about that Bruno
I really need to know about Bruno
Give me the truth and the whole truth, Bruno
Isabela, your boyfriend's here
Time for dinner

[Verse 6]
[Camilo] A seven-foot frame, rats along his back
[Pepa] It was my wedding day
[Félix] It was our wedding day
[Isabela] He told me that the life of my dreams
[Dolores] Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
When he calls your name it all fades to black


[Pepa] We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky
[Félix] No clouds allowed in the sky
[Isabela] Would be promised and some day be mine
[Dolores] I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand, ch-ch-ch
[Camilo] Yeah, he sees your dreams
[Pepa] Bruno walks in with a mischievous grin
[Isabela] He told me that my power would grow
[Dolores] It's a heavy lift with a gift so humbling
[Camilo] And feasts on your screams
[Félix] Thunder
[Pepa] You're telling the story or am I?
[Félix] I'm sorry, mi vida, go on
[Isabela] Like the grapes that thrive on the vine, on the vine


[Dolores] Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand
Do you understand?
[Abuela] Oye, Mariano's on his way
[Pepa] Bruno says, "It looks like rain"
[Félix] Why did he tell us?
[Camilo] Seven-foot frame, rats along his back
[Isabela] He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine
[Dolores] He told me that the man of my dreams would be just out of reach
[Pepa] In doing so, he floods my brain
[Félix] Abuela gets the umbrella
[Camilo] When he calls your name it all fades to black
[Dolores] Betrothed to another, another
[Pepa] Married in a hurricane


[Félix] What a gorgeous day
[Dolores] And I'm fine, and I'm fine, and I'm fine, I'm fine
[All] He's here

[Chorus: All & Mirabel]
Don't talk about Bruno, no (Why did I talk about Bruno?)
Not a word about Bruno (I never should have brought up Bruno)


Encanto - We Don't Talk About Bruno - Magyar fordítás by Sanderlei (Szöveg)


[Chorus: Pepa]
Nem beszélünk Bruno, nem, nem, nem
Nem beszélünk Bruno-ról, de

[1. vers: Pepa & Félix]
Ez volt az esküvő napja (ez volt az esküvő napja)


Felkészültünk
És nem volt felhő az égen (nem engedélyezett az égen)
Bruno sétál egy huncut vigyorral (mennydörgés)
Elmondod a történetet, vagy én? (Sajnálom, mi vida, folytassa)
Bruno azt mondja: "Az esőnek tűnik" (miért mondott nekünk?)
Ennek során elárasztja az agyamat (Abuela megkapja az esernyőket)
Házas egy hurrikánban (milyen örömteli nap, de egyébként)

[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
Nem beszélünk Bruno, nem, nem, nem
Nem beszélünk Bruno-ról (Hey)

[2. vers: Dolores & Camilo]
Nőtt, hogy a bruno dadogás vagy megbotlott félelemben éljen


Mindig hallom, hogy valami motying és motyling
Én társítom őt az eső homok hangjával (CH, CH, CH)
Ez egy nehéz emelésű ajándék, így alázatos
Mindig elhagyta Abuelát és a családot
A próféciákkal nem tudták megérteni
Érted?
Hét lábas keret, patkányok a hátán
Amikor hívja a nevét, mindez fekete
Igen, látja álmaidat és ünnepeit a sikolyaidon (Hey)

[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
Nem beszélünk Bruno, nem, nem, nem (nem, nem)
Nem beszélünk Bruno-ról (nem beszélünk Bruno-ról)


[3. vers: Ensemble, TownSperson 1, TP 2 & TP 3]
Azt mondta, hogy a halom meghalna
Másnap, halott (nem, nem)
Azt mondta nekem, hogy nőnék bél
És csakúgy, mint mondta (nem, nem)
Azt mondta, hogy az összes haja eltűnik
Most nézd meg a fejem (nem, nem)
A sorsod lezárva van, amikor a prófécia olvasható

[2. vers: Isabela, Abuela & Dolores]
Azt mondta, hogy az álmaim élete
Megígérte, és egy nap az enyém lesz
Azt mondta nekem, hogy a hatalom növekedne
Mint a szőlőre gyakorolt ​​szőlő (Oye, Mariano útján)


Azt mondta nekem, hogy az álmaim embere
Csak nem érhető el, egy másikba
Olyan, mintha hallom, most (hé sis)
Nem akarok ki rólad (ez olyan, mintha most hallom)
Most hallom

[Verse 5: Mirabel, Camilo, Abuela & Isabela]
Um, Bruno
Igen, erről Bruno
Tényleg tudnom kell Bruno-ról
Adja meg az igazságot és az egész igazságot, Bruno
Isabela, a barátod itt van
Vacsoraidő


[6. vers]
[Camilo] egy hét lábas keret, patkányok mentén a hátán
[Pepa] Ez volt az esküvő napom
[Félix] Ez volt az esküvő napja
[Isabela] azt mondta nekem, hogy az álmaim élete
[Dolores] nőtt, hogy a bruno dadogás vagy megbotlott félelemben éljen
Amikor hívja a nevét, mindez fekete
[Pepa] Készültünk, és nem volt felhő az égen
[Félix] Nem engedélyezett az égen
[Isabela] megígértek, és egy nap az enyém
[Dolores] Mindig hallom, hogy egyfajta motying és motyling
Én hozzárendelem őt az eső homok hangjával, ch-ch-ch
[Camilo] Igen, látja az álmaidat
[Pepa] Bruno sétál egy huncut vigyorral


[Isabela] azt mondta nekem, hogy a hatalom növekedni fog
[Dolores] Ez egy nehéz emelés egy olyan ajándék, amely annyira alázatos
[Camilo] és ünnepek a sikolyok
[Félix] mennydörgés
[Pepa] Mondod a történetet, vagy én vagyok?
[Félix] Sajnálom, mi vida, folytassa
[Isabela] Mint a szőlőre, a szőlőre, a szőlőre
[Dolores] mindig elhagyta Abuelát és a családot
A próféciákkal nem tudták megérteni
Érted?
[Abuela] Oye, Mariano az úton van
[Pepa] Bruno azt mondja: "Úgy néz ki, mint az eső"
[Félix] Miért mondta nekünk?
[Camilo] hét lábas keret, patkányok a hátán


[Isabela] azt mondta nekem, hogy az álmaim életét megígérjük, és egy nap az enyém lesz
[Dolores] Azt mondta nekem, hogy az álmaim embere csak nem érhető el
[Pepa] Ezzel elárasztja az agyamat
[Félix] Abuela megkapja az esernyőt
[Camilo] Amikor felhívja a nevét, mindez fekete
[Dolores] egy másiknak, egy másiknak
[Pepa] házas hurrikánban
[Félix] Milyen gyönyörű nap
[Dolores] és jól vagyok, és jól vagyok, és jól vagyok, jól vagyok
Itt van itt

[Chorus: All & Mirabel]
Ne beszélj Bruno-ról, nem (miért beszéltem Bruno-ról?)
Nem egy szó Bruno-ról (soha nem kellett volna felhívni Brunót)