MENU (7)

מקום Hanan Ben Ari - חנן בן ארי - מילים

את המקלט בבית הספר הישן
ציפינו בקרטונים
הייתי קם, תופס ת'מטאטא ושר
חולם על איצטדיונים


חנן בן ארי מילים - מקום Hanan Ben Ari

את המקלט בבית הספר הישן
ציפינו בקרטונים
הייתי קם, תופס ת'מטאטא ושר
חולם על איצטדיונים
ואיך כל יום שישי הרדיו שוב ניגן
את הילדות של אבא
הוא במטבח עכשיו קוצץ בצל ומטגן
דומע כשנזכר בה

לא, אנל'א מצאתי עוד את התשובות
רק מחפש בתוך הזכרונות שלי מקום
מה נשתנה מאז ועד היום
אז תפתחי לי קצת את החלון


חם לי מאד

על המגרש מול בית הכנסת הלבן
שיחקנו קטש-שפר
ילדי מילניום בשומרון עם כל הבלאגן
חיים על קו התפר
החברים מתים המדינה במלחמה
אז איש אינו משגיח
הילד לא יוצא חצי שנה מהמיטה
חושב הוא המשיח

לא, אנל'א מצאתי עוד את התשובות
רק מחפש בתוך הזכרונות שלי מקום
מה נשתנה מאז ועד היום


אז תפתחי לי קצת את החלון
חם לי מאד

ולא שכחתי מאין באתי ולאן אני הולך
אם התרחקתי, זה כי חיפשתי מקום למענך

לא, אנל'א מצאתי עוד את התשובות
רק מחפש בתוך הזכרונות שלי מקום
ולא קברתי את החלומות שלי בחול

ולא שכחתי מאין באתי ולאן אני הולך
אם התרחקתי זה כי חיפשתי
ומחפש כל יום...