MENU (4)

מלחמות עם הלב - בתאל סבח (מילים)

וזה היה טיפה גדול עליי
רוצה לברוח מעצמי
מתי תקח אותנו למקום
שבו תגיד לי מי אני


בתאל סבח (מילים) - מלחמות עם הלב

וזה היה טיפה גדול עליי
רוצה לברוח מעצמי
מתי תקח אותנו למקום
שבו תגיד לי מי אני

ותחבק כאילו אין מחר
אפילו אם שידעת זה נגמר
אפילו אם לסוף אין סוף

הכל אמרו עלינו כבר נמאס לספור
תשכח מה ששנאת את השאר תזכור
ואותנו ואם אפשר תשאיר אותנו שם.


ותדע שקשה לי כל יום מלחמות עם הלב
כבר תקופה שזה לא מסתדר לי
ועכשיו גם אתה לא עונה לי

ושמעתי שגם אצלך זה עדיין כואב
אז תחזור מהר
אז תחזור אליי

ואם יוצא לך לחשוב עליי
שירים של חורף בסלון
אם בלילות עכשיו נהיה לי קר
זה בטח מהשיגעון

אולי מחר יהיה פה טוב יותר


עדיין לא למדתי לשחרר
אולי כי כבר לסוף יש סוף

הכל אמרו עלינו כבר נמאס לספור
תשכח מה ששנאת את השאר תזכור
ואותנו ואם אפשר תשאיר אותנו שם.

ותדע שקשה לי כל יום מלחמות עם הלב
כבר תקופה שזה לא מסתדר לי
ועכשיו גם אתה לא עונה לי

ושמעתי שגם אצלך זה עדיין כואב
אז תחזור מהר
אז תחזור אלייותדע שקשה לי כל יום מלחמות עם הלב
כבר תקופה שזה לא מסתדר לי
ועכשיו גם אתה לא עונה לי

כבר חודשיים שכלום לא בסדר
לאן זה הולך?
ותשכח מזה לא משנה לי
תעזוב את זה אל תענה לי

ואולי שם איתו כבר יהיה לי שלום עם הלב
ככה זה עבר
שם הכל נגמר.